กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

สร้างเมื่อ: 28/10/2014 อ่าน: 432 ครั้ง


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 20 อัตรา วุฒิปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-24 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ภายภาพ ทางภูมิศาสตร์หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
- และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://job.doae.go.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-24 พฤศจิกายน 2557

ประกาศรับสมัคร: http://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/upload/doae28102557.pdf