สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สร้างเมื่อ: 14/01/2023 อ่าน: 3,344 ครั้ง


สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด พระนครศรีอยุธยา http://ayuttaya.nso.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3533 6584 - 5 โทรสาร 0 3533 6584 - 5 ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร