สพป.ลำปาง เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 14/01/2023 อ่าน: 3,947 ครั้ง


สพป.ลำปาง เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 17-24 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง) ในทุกสาขาวิชา  
(2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและหลากหลาย ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

วัน เวลา และสถานที่
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.mo 16.30 น. (ในเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร