สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานเลขานุการ

สร้างเมื่อ: 12/01/2023 อ่าน: 2,988 ครั้ง


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2566

รายละเอียด
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานเลขานุการ 1 อัตรา
ทำงานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เพศชายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ PowerPoint
3. มีทักษะในการฟัง อ่าน เขียน และการจับประเด็น
4. มีทักษะการประสานงานกับผู้ใหญ่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
6. มีความอ่อนน้อม สุภาพเรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง
7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อเดือน

รับสมัครวันที่ 10 มกราคม - 31 มกราคม 2566
ยื่นเอกสารได้ที่ คุณอุรุพร ศิริวิชยาภรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 061-127-1669 Email : Uruporn.s@niems.go.th

ประกาศรับสมัคร