มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 12/01/2023 อ่าน: 3,661 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 19-25 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
2. ถ้ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม หลักฐานให้ครบถ้วน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3076
ชค่าธรรมเนียมการสมัคสอบ 200 บาท

ประกาศรับสมัคร