สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการทั่วไป

สร้างเมื่อ: 12/01/2023 อ่าน: 4,778 ครั้ง


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9-20 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการทั่วไป

ตำแหน่งจ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ เลขที่ 1/1 ถนนสนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-284840-5 ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 ในวันเวลา ราชการ ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ อาจไม่รับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร