สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 1,536 ครั้ง


สพป.อุบลราชธานี เขต 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DL-ICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์ รายละเอียดคุณวุฒิกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่จะรับสมัครคัดเลือกฯ ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัคร หรือ Download
ใบสมัครได้ทางเว็ปไซด์ www.ubn4.go.th/ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ได้ที่ห้องประชุมศาลาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 -12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. และไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ให้ใส่รองเท้า หุ้มส้นหรือรัดส้นเท่านั้น

ประกาศรับสมัคร