มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 2,060 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
อัตราเงินเดือน 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศ ชาย
2. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถ หรือประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้
3.1 Programming: มีความรู้ทางด้านงานเขียนโปรแกรมที่สามารถพัฒนาระบบได้อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น Delphi, C#, JAVA, Kottin, Swift, C/C++,Python vs PHP
3.2 มีความรู้ด้าน IT Hardware/Software, ชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถ ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
3.3 มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา การพัฒนา ซอฟต์แวร์บน windows Application หรือ Web base Application
4. มีบุคลิกภาพและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
6. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และในวันเสาร์อาทิตย์ได้
7. สามารถปฏิบัติงาน ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ได้

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอใบรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์)
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท

ประกาศรับสมัคร