สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 5,940 ครั้ง


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย
อัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา เลขที่ 91 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประกาศรับสมัคร