สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 498 ครั้ง


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,500 บาท
(วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางการบัญชีหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)

2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,500 บาท
(วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,500 บาท
(วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)

4. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดการงานทั่วไป
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,500 บาท
(วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2565 - 26 กันยายน 2565 ส่งเอกสารได้ด้วย ตนเอง ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศรับสมัคร