สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 1,915 ครั้ง


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
- กำหนดวุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
- อัตราค่าจ้าง 15,000บาท/เดือน

2 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
- กำหนดวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,320 บาท
- รวมอัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท ค่าครองชีพ 600 บาท
รวมอัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน (เงื่อนไข มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์)

สมัครพร้อมยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ ส่วนอำนวยการ เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร