สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 816 ครั้ง


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 21-28 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา
2. มีความรู้ในการจัดทำงานวิจัย
3. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอใบสมัครได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เลขที่ 166 หมู่ที่ 11 ถนนสระแก้ว น้ำซับ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 - วันที่ 28 กันยายน 2565 ใน วันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร