สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 3,239 ครั้ง


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 11,000.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก กรณีเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2.2 มีสัญชาติไทย เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.3 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ ในการขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.4 มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษารถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
2.5 มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และการขนส่งเป็นอย่างดี
2.6 มีความชำนาญเส้นทางในเขตจังหวัดขอนแก่น เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
2.7 สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
2.8 หากมีประสบการณ์การขับรถในหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 1/112 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4324-6681 ถึง 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศรับสมัคร