สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 1,742 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 11-18 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ค่าจ้าง 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โทร. 0 5449 5100 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร