สำนักงานประมงจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 940 ครั้ง


สำนักงานประมงจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 11-22 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดเลย (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 11-22 สิงหาคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4281 1975

ประกาศรับสมัคร