โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 2,135 ครั้ง


โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2. มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500.- บาท
 
2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690.- บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัคร สามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่ ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร