แขวงทางหลวงชนบทสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 1,345 ครั้ง


แขวงทางหลวงชนบทสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทสตูล
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อม เอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทสตูล เลขที่ 241 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 โทร.0-7472-4288 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร