สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 2,189 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 5-11 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.-บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สกลนคร ส่วนบริหารทั่วไป เลขที่ตั้ง 1920 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร