สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 6,702 ครั้ง


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเตอร์เน็ต

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องปศุสัตว์จังหวัด ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.30 น. และ 13.00 - 16.00 น. ในวันทำการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร