สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 32 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 11,874 ครั้ง


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 32 อัตรา ตั้งแต่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา (ปฏิบัติงานในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่านภายในวันปิดรับสมัคร

2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กองกลาง)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่านภายในวันปิดรับสมัคร
(ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาได้ที่ Link : http://accreditation.ocsc.go.th)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 24.00 น. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และผู้สมัครสอบต้องไปชำระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลาที่กำหนดในข้อ 4.2 โดยผู้สมัครสอบสามารถติดต่อ สอบถามขั้นตอนและรายละเอียดในการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 507 6546 และ 02 507 6534 เว็บไซต์รับสมัคร https://opsmoc.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร