จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 05/08/2022 อ่าน: 2,257 ครั้ง


จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 11-18 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(2) มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี (โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power Point)
(3) ถ้าหากผู้สมัครมีประสบการณ์ทางด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดชุมพร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-7751-1551 ต่อ 13

ประกาศรับสมัคร