สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 7,511 ครั้ง


สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 11-22 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรซม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 สิงหาคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข 0 7431 1302

ประกาศรับสมัคร