ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 1,573 ครั้ง


ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 2-9 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ชื่อตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานฝ่ายสวัสดิการสังคม
ค่าจ้างเดือนละ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขา
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมสำหรับเด็กในความอุปการะของศูนย์ฯ
3. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนาการเพื่อการพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
4. มีความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
5. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ปี พ.ศ. 2546
6. มีความรู้เกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติงานการคุ้มครองเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 2-9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร