วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 1,843 ครั้ง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผาน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ค่าจ้าง 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร