โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 2,062 ครั้ง


โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 4-11 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 440 บาท ต่อวัน

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
2. เพศหญิง หรือ เพศชาย
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 4-11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร