สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 1,860 ครั้ง


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1 ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์หรือสาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางการบริหารงานยุติธรรม (หรือกระบวนการยุติธรรม) ทางอาชญาวิทยา และงานยุติธรรม หรือปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา หรือโทรสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 4249 2514

ประกาศรับสมัคร