สพป.นครปฐม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 6,336 ครั้ง


สพป.นครปฐม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา
- สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 - สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร