โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 1,882 ครั้ง


โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 4-13 สิงหาคม 2565  

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างวันละ 373.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่
 - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ทางด้านบริหารธุรกิจ)
- ผู้สมัครสอบที่เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://spr.thaiobjob.com หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (แนบท้ายประกาศรับสมัคร) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ โทร. 0-5621-5497 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น.

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร