โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานสอน 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 1,104 ครั้ง


โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานสอน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-25 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการงานสอน ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการงานสอน (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

1. สาขาวิชาที่รับสมัคร
1.1 วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
1.2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
1.3 วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
1.4 วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
1.5 วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา
1.6 วิชาเอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่กำหนด
- มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท 5. หน้าที่ความรับผิดชอบ

วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน - 25 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นหยุด ราชการ ณ งานธุรการ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เวลา 09.00-16.00 น.

ประกาศรับสมัคร