สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 1,261 ครั้ง


สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23-29 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางด้านประชากรศาสตร์ หรือ
(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอย่างน้อย 6 เดือน
(3) มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, SPSS และโปรแกรมประมวลผลอื่น ๆ เป็นต้น)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 ตั้งแต่วันที่ 23-29 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร