ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 1,707 ครั้ง


ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตั้งแต่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เกษตร 3

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สระบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3667-9711 ถึง 2

ประกาศรับสมัคร