ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 3,702 ครั้ง


ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2 ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3 ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (พิธีการบินและธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

ประกาศรับสมัคร