มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 9,443 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการ 3 อัตรา ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา  
เลขที่ตำแหน่ง 3007
สำนักงานบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี
คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา  
เลขที่ตำแหน่ง 4206
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา
เลขที่ตำแหน่ง 7504
หน่วยตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

อัตราเงินเดือน 21,750 บาท

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สมัครออนไลน์ ที่ เว็บไซต์ https://job.yru.ac.th

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร