ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 1,203 ครั้ง


ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศชาย
1. จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งงาน
- สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
- สาขาเทคโนโลยีทางทะเล
- สาขาชีววิทยาประยุกต์
- สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดจำแนกปะการังอย่างน้อยระดับสกุล (Genus)
3. มีความสามารถในการดำน้ำลึก (SCUBA)
4. หากใช้โปรแกรม Corat Point Count with Excel extensions (CPCe) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

กรุณาส่งงานวิจัย หรือโปรเจคที่ทำในสถานศึกษา หรือที่ทำงานเดิม แนบมา พร้อมหลักฐานทางอีเมลล์ด้วย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 076-348526

อัตราเงินเดือน 13,475 บาท/เดือน

หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1.5-2.0 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 6. CV/ Resume

รับสมัครและส่งเอกสารการสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 ทาง Email : mnpoc.pkt@gmail.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ทาง Facebook ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานฯ ทางทะเล จังหวัดภูเก็ต
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร