อุทยานแห่งชาติดอยจง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 1,554 ครั้ง


อุทยานแห่งชาติดอยจง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยจง เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
1 มีความรู้ในวิชาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติในหน้าที่

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อุทยานแห่งชาติดอยจง หมู่ที่ 6 ตำบล นายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง หรือทาง E-mail : doichong_np13@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร