สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 944 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
ต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก 9/70 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร