โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 2,645 ครั้ง


โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2565

(1) ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ที่สภาการพยาบาลรับรอง
- หากมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ

(2) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(3) พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการทำความสะอาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
-  สมัครสอบด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานโรงพยาบาล ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 - 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)
-  สมัครสอบในรูปแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลิงค์รับสมัครงาน ออนไลน์) หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สำนักงานโรงพยาบาลสุทธาเวซ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4302 1021 ต่อ 87809

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร