วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/05/2022 อ่าน: 5,152 ครั้ง


วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป (สำนักอำนวยการ) จำนวน 1 อัตรา
2. งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
3. งานสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา
4. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
6. งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา
7. งานอาคารสถานที่ (ซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พาณิชยการทุกสาขา หรือสูงกว่า ในคณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นสาขารัฐประศาสนศาสตร์
ยกเว้น -งานสื่อการเรียนการสอน ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก การถ่ายภาพ การควบคุม-ดูแลเครื่องเสียง
-งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ผู้สมัครมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานพยาบาลหรือสารณสุข
-งานอาคารสถานที่ ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เพศชาย /หญิง 4. สัญชาติไทย
5. อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 55 ปี
6. เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร

ติดต่อขอระเบียบการและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12 - 20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราช เวลา 08.30 - 16.00 น. สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร โทรศัพท์ 043 - 237757

ประกาศรับสมัคร