มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 2,382 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2565

1. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่อัตรา 262027
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้าง 11,510 บาท จำนวน 1 อัตรา ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า (กรณีที่สำเร็จ การศึกษาสูงกว่าระดับ ปวส. ต้องมีคุณวุฒิ ปวส.ด้วย) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการการจัดการทรัพยากร มนุษย์ สาขาวิชาการการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิ ปวส.) และ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนลยีสารสนเทศหรือการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี
3. สามารถปฏิบัติงานกับสัตว์ได้

2. ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ เลขที่อัตรา 262037
คุณวุฒิ ต่ำกว่า ม.6 อัตราค่าจ้าง 8,570 บาท จำนวน 1 อัตรา ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ต่ำกว่า ม.5
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. สามารถปฏิบัติงาน ณ พื้นที่อำเภอทุ่งสงได้
4. สามารถปฏิบัติงานกับสัตว์ได้

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2565 ตามขั้นตอนในเว็บไซต์

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร