โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 1,312 ครั้ง


โรงพยาบาลเลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร สังกัดโรงพยาบาลเลย

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 780 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า (หญิง)
 
3. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 400 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (เพศชาย ไม่ระบุวุฒิ)

4. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 400 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

5. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 400 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า (ชาย)

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม - 19 พฤษภาคม 2565
วิธีการสมัคร
1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานทางเว็บไซต์โรงพยาบาลเลย www.loeihospital.go.th หัวข้อรับสมัครงาน กรอกเอกสารแล้วนำมายื่นได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย
2. สมัครด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย หรือทางเว็บไซต์โรงพยาบาลเลย www.loeihospital.go.th

ประกาศรับสมัคร