สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 608 ครั้ง


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000.- บาทต่อเดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ บัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ก.พ.รับรอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-511305 ต่อ 110

ประกาศรับสมัคร