โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 1,689 ครั้ง


โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ 12-17 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน)
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปด้านการบริหารธุรกิจ
4) มีประสบการณ์การการทำงานด้านการเงิน การบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถาม รายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 089-526-1167 (นางจันทนีย์ โกมลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล)

ประกาศรับสมัคร