มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/05/2022 อ่าน: 3,234 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-25 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16

อัตราที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำกองนโยบายและแผน อัตราค่าจ้าง 16,500 บาท จำนวน 1 อัตรา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

อัตราที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล อัตราค่าจ้าง 16,500 บาท จำนวน 1 อัตรา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การสมัครสอบแข่งขัน
สมัครสอบแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ jobs.psru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และส่ง หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัครตำแหน่งที่ 1 | ลิงค์สมัครตำแหน่งที่ 2