โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/05/2022 อ่าน: 3,289 ครั้ง


โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ อัตราว่าง 5 อัตรา
ค่าจ้าง 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.lpnh.go.th (สมัครงาน) และ ยื่นพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร