สพป.ขอนแก่น เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/05/2022 อ่าน: 6,684 ครั้ง


สพป.ขอนแก่น เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 6 อัตรา
1) โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน
2) โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
3) โรงเรียนบ้านหนองเต่า
4) โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา
5) โรงเรียนบ้านคำแคน
6) โรงเรียนหนองขามวิทยา
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้ 3. การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครละยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. (ในวัน เวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร