ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

สร้างเมื่อ: 25/04/2022 อ่าน: 3,148 ครั้ง


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ตั้งแต่ 26 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,340 บาท และเงินค่าครองชีพ 6,660 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี 3

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศพร้อมสำเนาหลักฐานการ สมัครได้ทาง E-mail : ipc5@dip.go.th ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ให้นำใบสมัครและสำเนาหลักฐานมาส่งในวันที่สอบคัดเลือก และหากท่านสอบคัดเลือก ผ่านและได้จัดจ้างให้นำหลักฐานวุฒิการศึกษาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงมาแสดงต่อ เจ้าหน้าที่ในวันที่รายงานตัวจัดจ้าง

ประกาศรับสมัคร