ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ

สร้างเมื่อ: 18/04/2022 อ่าน: 3,135 ครั้ง


ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 19-26 เมษายน 2565

รายละเอียด
ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป
- มีความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ละเอียดแม่นยำ
- มีความซื่อสัตย์ สุจริตใน หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่
- มีความขยันหมั่นเพียร
- มีความรู้ความสามารถใน การใช้งานเครื่อง คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ เลขที่ 497 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 - 4324 - 3350 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร