คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 4,493 ครั้ง


คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579 ครั้งที่ 2

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579 จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน บริหารคณะ คณะรัฐศาสตร์
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ 2,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
“วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา” หากมีประสบการณ์ในหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการ ปฏิบัติงานตามรายละเอียดแนบท้าย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนด ในเว็บไซต์ (หมายเหตุ จะต้องแนบหลักฐานในการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร