สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 2,064 ครั้ง


สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 19-26 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และให้ยื่นสมัครได้ ตั้งแต่วันพุธที่ 19 มกราคม ถึงวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับการรับสมัครในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 จะรับใบสมัครถึงเวลา 16.30 น. เท่านั้น
- ยื่นเอกสารการสมัครทาง E - mail: yasothon@nso.mail.go.th เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร