โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 1,709 ครั้ง


โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีไทย
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางการศึกษาในสาขาวิชาเอก
(2) เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา 107 หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2565 ไม่เว้น วันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร